ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – II круг чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м

      Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

       Општина Бечеј

Туристичка организација општине Бечеј

Број : 34-5/2018

Датум: 24.10.2018. године

           Б Е Ч Е Ј

 

ОГЛАС

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – II круг

чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м

 

  

Туристичка организација општине Бечеј оглашава продају чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м; дозвољена носивост 1,38 тона; ширина 2,63 метра; висина трупа 0,98/2,53 метара; газ распон 0,35/0,42 метара.

 

Почетна цена чамца на јавној лицитацији утврђена је у износу од 505.000,00 динара са ПДВ-ом. Трошкове преноса власништва и остале трошкове сноси купац.

 

Оглас траје 8 дана почев од 24.10.2018. године закључно са 31.10.2018. године. Јавна лицитација ће се одржати 02.11.2018. у просторијама Општине Бечеј, Трг ослобођења број 2, Мала сала у 13 часова.

 

Чамац из 1985.године се продаје у виђеном стању, без права на рекламацију, који се може погледати на адреси Петровоселски пут бр.2 у периоду од 10 до 14 часова, уз претходну најаву на број тел. 064/8959-250, Маријана Ћаловић.

 

Право учешћа имају физичка и правна лица. Пре почетка лицитације није потребно положити депозит.

 

Туристичка организација општине Бечеј оглашава продају чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м; дозвољена носивост 1,38 тона; ширина 2,63 метра; висина трупа 0,98/2,53 метара; газ распон 0,35/0,42 метара.